Preklady

Preklady

Neformálne preklady z/do nemeckého jazyka

Viac detailov »

Workshopy

Workshopy

Príprava na výberový proces (Zdokonaľ sa v kolektíve)

Viac detailov »

CV a motivačné listy

CV a motivačné listy

Životopisy a motivačné listy na mieru

Viac detailov »